Období: červenec 2021

10 d?vod?, pro? mít doma ?isti?ku vzduchu

Cvb.bloger.cz (») | 27. 7. 2021 | přečteno: 114× | komentáře: 0
https://cdn.ventilatory-shop.cz/image/original/content/articles/cisticka%20vzduchu%20sharp.jpg?v=5w5rRT?isti?ky vzduchu jsou jedny z nejd?ležit?jších p?ístroj? v domácnostech. Jejich výhod je nespo?et, p?edevším t?ch, které se týkají zdraví. P?edstavujeme vám 10 d?vod?, pro? byste m?li mít ?isti?ku vzduchu. číst dál

Praktické a s netradi?ním designem - p?ístroje pro lepší život

Cvb.bloger.cz (») | 14. 7. 2021 | přečteno: 117× | komentáře: 0
https://cdn.ventilatory-shop.cz/image/original/content/articles/sloupovy%20vent_oniro%20tower%20cerveny.jpg?v=5w5rRTPraktická a zárove? hezká. Taková bude vaše domácnost s t?mito designovými kousky. Poj?me si p?edstavit praktické v?ci, které vám zp?íjemní každodenní život a p?itom jsou designov? opravdu povedené. Nemusíte tak kupovat klasický vrtulový ventilátor nebo tradi?ní p?ídavné topidlo. číst dál