Období: květen 2021

Dovolená v karavanu - p?ístroje, které by vám nem?ly chyb?t

Cvb.bloger.cz (») | 25. 5. 2021 | přečteno: 111×
https://cdn.ventilatory-shop.cz/image/original/content/articles/karavan.jpg?v=5w5rRTDovolenou v karavanu ?i v obytném voze vyhledává stále více lidí. K boomu tohoto zp?sobu cestování p?isp?la pandemie, ale i unikátní atmosféra, která se prost? s jiným typem cestování nedá srovnávat a která láká stále více romantických cestovatelských duší. Svoboda na kole?kách. Krom? otázky „Kam vyrazit?“, je vhodné myslet i na p?ístroje, které se mohou p?i dovolené s karavanem více než hodit. číst dál

Nejlepší stropní ventilátory pro rok 2021

Cvb.bloger.cz (») | 18. 5. 2021 | přečteno: 123× | komentáře: 0
https://cdn.ventilatory-shop.cz/image/original/content/articles/stropni%20ventilator%20westinghouse.jpg?v=5w5rRTStropní ventilátor má mezi t?mi stolními, stojanovými ?i podlahovými tak trochu navrch. Umíst?ní u stropu má hned n?kolik výhod. Stropní ventilátor nikde nep?ekáží, nemusí se tedy neustále p?esouvat, když skon?í jeho sezóna. číst dál